Trang chủ

[section label=”Slider” class=”slider-section” bg_color=”rgb(239, 240, 243)” padding=”20px”]

[row style=”small”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium” class=”cot1″]

[ux_image id=”1182″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-medium” class=”cot2″]

[ux_slider nav_size=”normal” nav_style=”simple” bullet_style=”simple” timer=”4000″]

[ux_image id=”1184″ image_size=”original”]

[/ux_slider]
[row_inner style=”small” padding=”0px 0px 0 0px” class=”banner-row”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px”]

[ux_image id=”1185″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”#”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px”]

[ux_image id=”1186″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”#”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ visibility=”show-for-medium hide-for-small” class=”cot2″]

[ux_slider nav_size=”normal” nav_style=”simple” bullet_style=”simple” timer=”4000″]

[ux_image id=”225″ image_size=”original”]

[ux_image id=”225″ image_size=”original”]

[/ux_slider]
[row_inner style=”small” padding=”0px 0px 0 0px” class=”banner-row”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px”]

[ux_image id=”238″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”#”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px”]

[ux_image id=”239″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”#”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small” class=”cot3″]

[ux_image id=”1183″ image_size=”original” image_hover=”zoom” link=”#”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Bán chạy nhất tuần” class=”ban-chay-nhat-tuan” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”0px”]

[row padding=”0px 0px 0 0px”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px”]

[gap height=”40px”]

icon-sale
Top bán chạy nhất tuần

[gap height=”24px”]

[ux_products style=”vertical” type=”row” columns=”3″ cat=”69″ products=”6″ image_height=”100%” image_width=”35″ image_size=”original” image_hover=”zoom” text_pos=”middle” text_align=”left” text_padding=”0px 0px 21px 10px”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Banner” class=”banner-ngang” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”20px”]

[row style=”small” padding=”0px 0px 0 0px”]

[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0 0px”]

[ux_image id=”1187″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0 0px”]

[ux_image id=”1188″ image_size=”original”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Bàn Thờ Treo Tường” class=”tin-tuc” bg_color=”rgb(239, 239, 239)” padding=”0px”]

[gap]

[row style=”small” padding=”0px 0px 0 0px” class=”tieu-de”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px” class=”cot3″]

[ux_sidebar id=”thoi-trang-nam”]

[ux_image id=”1189″ image_size=”original” height=”162%” link=”https://banthotreotuong.net.vn/danh-muc/ban-tho-treo-tuong/”]

[/col]
[col span=”9″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px” align=”right” class=”sub-menu”]

[tabgroup style=”line-grow” nav_style=”normal” align=”right”]

[tab]

[ux_products style=”normal” type=”row” depth_hover=”2″ products=”16″ image_height=”100%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.14)” image_hover=”overlay-add” text_align=”left” text_bg=”rgb(255, 255, 255)” text_padding=”7px 7px 15px 7px”]

[/tab]
[tab]

[/tab]
[tab]

[/tab]
[tab]

[/tab]

[/tabgroup]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Có thể bạn thích?” class=”co-the-ban-thich” bg_color=”rgb(239, 239, 239)”]

[row col_bg=”rgb(255, 255, 255)” padding=”15px 15px 15px 15px” class=”noi-dung”]

[col span__sm=”12″ padding=”15px 15px 15px 15px” margin=”0px 0px 0px0 0px”]

Có thể bạn thích:

[ux_products style=”normal” columns=”6″ slider_nav_style=”simple” slider_nav_color=”light” slider_nav_position=”outside” products=”12″ image_height=”100%” image_size=”original” image_hover=”zoom” text_align=”left”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Tin tức – bài viết” class=”ban-chay-nhat-tuan” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”0px” border=”0px 0px 2 0px”]

[row padding=”0px 0px 0 0px”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0 0px” margin=”0px 0px 0 0px” align=”center”]

[gap height=”40px”]

Tin tức – bài viết

[gap height=”24px”]

[blog_posts style=”normal” type=”row” col_spacing=”small” columns__md=”1″ posts=”4″ show_date=”text” excerpt_length=”12″ comments=”false” image_height=”86%” image_size=”original” image_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.17)” image_hover=”overlay-add” text_align=”left”]

[button text=”Xem thêm” letter_case=”lowercase” size=”small” radius=”3″ link=”/chuyen-muc/tin-tuc”]

[gap]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Cam kết” class=”cam-ket” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” padding=”11px”]

[row style=”small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”664″ pos=”left”]

Giao hàng cực nhanh
Miễn phí lắp đặt bàn thờ chung cư trong 2 giờ với khách hàng trong nội thành Hà Nội

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”667″ pos=”left”]

Nhiều mẫu đẹp – Đa dạng
Là xưởng sản xuất bàn thờ nên khách hàng sẽ tiết kiệm được nhiều khi không mất phí cho các đơn vị bán hạng trung gian

[/featured_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[featured_box img=”670″ pos=”left”]

Bàn thờ chất lượng cao 100%
Nguyên liệu gỗ được chọn lọc kỹ lưỡng trước khi cho vào xưởng sản xuất bàn thờ treo tường

[/featured_box]

[/col]

[/row]

[/section]

Call Now Button