bàn thờ treo tường loại to

Giá gốc là: 6.500.000₫.Giá hiện tại là: 4.500.000₫.