Bàn thờ treo tường mẫu M06

Giá gốc là: 1.600.000₫.Giá hiện tại là: 1.050.000₫.